Overgangen fra 3. til 4. klasse

I denne artikel kan du læse om, hvorfor overgangen fra 3. til 4. klasser er noget helt specielt og, hvordan du som forælder kan hjælpe med at gøre overgangen lettere.

Dit barn skal måske snart begynde i 4. klasse, og måske har du ikke tænkt så meget over det, men faktisk er det en særlig ting. Du tænker måske mest på overgange som noget fra børnehave til skole eller fra skole til ungdomsuddannelse, men overgangen fra 3. til 4. klasse er også en speciel overgang. Dit barn går fra indskolingen til mellemtrinet, og måske skal dit barn endda skifte lærere. Dit barns lærere er ofte nogen som dit barn finder tryghed hos, både fagligt og socialt. Man kan sammenligne det med når vi som voksne skal have ny leder. Det kan betyde store forandringer på arbejdspladsen. At begynde i 4. klasse kan altså betyde forandringer for dit barn. På nogle skoler skifter eleverne også lokaler når de kommer på mellemtrinet, så de skal gå side om side med 5. og 6. klasse. Det betyder, at de pludselig går fra at være ’de store’ til igen at være ’de små’.

Læse for at lære

Udover at skifte lærere, sker der også et skifte i de faglige forventninger til dit barn. Populært sagt overgår dit barn fra at skulle lære at læse til at skulle læse for at lære. Læsning bliver altså en meget vigtig del af alle fag i skolen. Dit barn skal læse om historie, læse om religion, læse om matematik og læse bøger i dansk. Dit barn bliver altså gradvist mere og mere afhængigt af at kunne læse og forstå tekster. Man kan ofte se forandringen helt konkret i matematikbøgerne, hvor mængder af tekst pludselig stiger drastisk.

En typisk matematikopgave til 3. klasse kunne se således ud:

En typisk matematikopgave til 4. klasse kunne se således ud:

Læg mærke til, hvor meget mere tekst, der er i opgaven til 4. klasse. Dit barn bliver altså meget afhængigt af at være god læser. At være god læser handler ikke kun om at kunne afkode hvert ord, men også om at kunne forstå sætninger og faktisk også at vide meget om verden, som kan være med til at skabe mening i teksten. Matematikopgaven i eksemplet kræver, at dit barn har en idé om, hvad kommune er og at Tårnby er et navn, fordi det begynder med stort bogstav.

Som forælder er det en god idé at du orienterer dig i dit barns nye matematikbog til 4. klasse for selv at se forandringen. Du kan være en stor hjælp når dit barn skal afkode, hvad der står i opgaverne. Sproget i matematik kan være helt særligt og det er vigtigt at overkomme udfordringen med sproget. Det kan du læse mere om her.

Nye typer tekster

Fordi dit barn nu skal læse i alle skolens fag, vil dit barn også møde nye slags tekster. Den type tekster som dit barn møder i Natur og Teknologi er anderledes end de tekster, dit barn møder i dansk.  Dit barn har måske været vant til mest at læse i dansk, hvor teksterne er historier som nedenstående.

Uddrag af Kaskelotternes Sang, Bent Haller

Men nu kan teksterne være meget anderledes, som f.eks. i Natur og Teknologi:

Fundet på: https://www.naturteknologi.dk/

Teksterne indeholder forklaringer og figurer. Du kan hjælpe dit barn ved at læse forskellige tekster sammen - gerne nogle, hvor der er både tekst og billeder, der hænger sammen. Det tager tid at vænne sig til de nye tekster. Måske kan I kigge i en avis sammen. Gerne online.

Mere præcise forklaringer

I takt med, at dit barn får et større ordforråd, forventes det også, at de er i stand til at give mere nøjagtige forklaringer. Det betyder, at dit barn kan fortælle, at en figur ikke bare er ’en firkant’, men måske en særlig type firkant som et trapez. Udover at kunne sige, at figuren er et trapez, skal dit barn også lære, hvorfor det er et trapez.

Du kan hjælpe dit barn ved at være nysgerrig og spørge, ”hvorfor?”, når de fortæller noget. På den måde bliver dit barns sprog gradvist mere nøjagtigt. Med tiden får du måske forklaringen, at ”et trapez er en firkant, hvor to modstående sider er parallelle”. Til den sætning kan du igen spørge, ”hvad er egentlig parallelle?”. Find en balance i antallet af spørgsmål, så dit barn ikke oplever det som om de bliver testet eller quizzet. Lad dit barn være den, der forklarer, i stedet for at du selv overtager. Dit barn lærer ofte mere af selv at forklare end at lytte til dig.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Overgangen fra 3. til 4. klasse? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!