EUD-matematik

Velkommen til Webmatematiks side om matematik på erhvervsuddannelserne.

I menuen til højre finder du forskellige erhvervsuddannelser. Under hver uddannelse er der en video, hvor vi har talt med folk på byggepladser omkring deres arbejde, og hvordan de bruger matematik i hverdagen.

Eudmat

F.eks. kan du under "Tømrer" finde en video, hvor vi har talt med en tømrer, der fortæller hvad hans arbejde går ud på, og hvordan han bruger matematikken i sit arbejde. 

Under hver uddannelse har vi valgt en række emner, som du kan få brug for under dit uddannelsesforløb og dit videre arbejde. Der kommer flere emner til undervejs. Under hvert emne gennemgår vi en række eksempler og opgaver, og vi hjælper dig hele vejen igennem. Selvom nogle emner findes under flere uddannelser, vil eksemplerne være vidt forskellige. F.eks. findes emnet "målestoksforhold" både under tømrer- og elektrikersiden, men eksemplerne og opgaverne er forskellige. Vi har nemlig forsøgt at tilpasse det til netop din uddannelse.

Her kan du se en kort video, hvor du kan høre hvorfor matematik kan gøre dig endnu bedre til dit fag.

God fornøjelse med matematikken på din erhvervsuddannelse :-)