Parallelforbindelser

Parallelle forbindelser

 Parallelle forbindelser kan ses på figuren nedenfor. 

elektriker_parallel

Her sidder de to modstande "over for" hinanden. Strømmen i kredsløbet er nødt til at dele sig, så den løber igennem begge modstande på samme tid. I sådan et kredsløb, findes erstatningsmodstanden som 

$$ \left( \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+...\right)^{-1} = R_{tot}$$

Omvendt af serieforbindelser, så ændrer spænding sig ikke over to komponenter i parallel. Dette er grunden til, at et voltmeter skal sidde i parallel med den komponent man ønsker at bestemme spændingen over.
Strømmen derimod, den falder, fordi der sker en strømdeling, hver gang kredsløbet deler sig. 

HUSKEREGEL: Hvis to modstande sidder i parallel og har samme værdi, vil erstatningsmodstanden af de to modstande være halvt så stor, som én af dem, f.eks. \( \left( \frac{1}{10k\Omega}+\frac{1}{10k\Omega} \right)^{-1} = 5k\Omega\). 

Videolektion

Har du et spørgsmål, du vil stille om Parallelforbindelser? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!