Lønsedler

Som kontorelev i en økonomiafdeling er det vigtigt man kan holde styr på trækprocenter, AM-bidrag, ATP og meget mere. Herunder har vi lavet et eksempel på en lønseddel, men noget er galt. Vi forsøger at finde fejlen.

Specifikation Antal Sats Beløb(kr.)
Timer 160,33 180 28859,40
ATP-bidrag     -94,67
AM-bidrag (grundlag: 28859,40 kr.)   8% -2308,75
A-skat (fradrag: 4000 kr.)   38% -9446,57
Til udbetaling     17009,41
       
Feriepenge   12,50% 3607,43
AM-bidrag (grundlag: 3607,43 kr.)   8% -288,59
A-skat af feriepenge   36% -1261,16
Feriepenge til feriekonto     2057,67

 

Når man ser en lønseddel som den ovenfor, så kan det være svært at se hvor der skulle være opstået en fejl. Vi kan dog i ovenstående eksempel ret hurtigt udpege første fejl. I feltet for AM-bidrag kan vi se, at grundlaget for beregningen på 28859,40kr. Det er ikke korrekt, da ATP-bidraget ikke er fratrukket her.
Vi har nu en mistanke om, at skatteberegningen også er sket på et forkert grundlag. A-skat skal beregnes efter det beløb som er tilbage efter ATP og AM-bidrag er betalt. Først kan vi finde det grundlag som AM-bidrag skulle være beregnet på, nemlig efter ATP er trukket fra bruttolønnen. 

$$28859.40kr-94.67kr= 28764.73kr$$

Efter at have fratrukket ATP-bidraget, så kan vi beregne AM-bidraget, som skal trækkes fra lønnen.

$$ 28764.73kr\cdot 0.92 = 26463.55kr$$

Hvorfor ganger vi med 0,92? AM-bidrag er 8%. 8% er det samme som 0,08, altså otte hundrededele. Hvis vi gerne vil trække 8% fra et tal, så tager vi tallet og trækket tallet selv, ganget med procentdelen, fra: \(X-X\cdot procentdel=Y\).

Hvis vi ser på det, fra en lidt anden vinkel, så er det ens med: \(X\cdot (1-procentdel)=Y\). Ganger vi X ind i parantesen, så får man jo netop \(X-X\cdot procentdel=Y\). Indsætter vi tal i udtrykket, så husker vi på regnearternes hierarki. Her skal vi udregne paranteser før vi ganger, så derfor kan vi gange 28764,73kr med 0,92. 

Vi finder nu det korrekte beløb efter A-skat er fratrukket, som er 38%. Her skal vi huske skattefradraget på 4000kr. Skattefradraget fratrækkes det beløb som man regner skat på, 

$$26463.55kr-(26463.55kr-4000kr)\cdot 0.38 = 17927.40kr$$

Her kan vi ikke bare gange med 0,62, da beløbet skatten trækkes fra og beløbet skatten beregnes på er forskellige. Vi kan altså se, at personen lønsedlen ovenfor tilhører mangler at få ca. 900kr i løn. Nedenfor kan den korrekte lønseddel ses.

Specifikation Antal Sats Beløb(kr.)
Timer 160,33 180 28859,40
ATP-bidrag     -94,67
AM-bidrag (grundlag: 28764,73 kr.)   8% -2301,18
A-skat (fradrag: 4000 kr.)   38% -8536,15
Til udbetaling     17927,40
       
Feriepenge   12,50% 3607,43
AM-bidrag (grundlag: 375,00 kr.)   8% -288,59
A-skat af feriepenge   38% -1261,16
Feriepenge til feriekonto     2057,67

Hør Sarah fortælle om matematik i hverdagen som kontorelev

Har du et spørgsmål, du vil stille om Lønsedler? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!