Serieforbindelser

Serieforbindelser

Når komponenter i et kredsløb sidder i serie, så sidder de i forlængelse af hinanden. Man kan se det som at strømme kun har én vej at løbe. Den vil ikke dele sig på noget tidspunkt. Vi ser på kredsløbet nedenfor: 

elektriker_serie

Her sidder to modstande i serie. Når modstande sidder i serie, kan man samle flere modstande til en total eller erstatningsmodstand. I serie gælder

$$ R_1 + R_2 +R_3 +... = R_{tot} $$

Her er \( R_{tot} \) den totale modstand, altså den totale modstand i hele kredsløbet. Vi kan tydeligt se, at når modstandene sidder i serie, så kan vi bare lægge deres værdi sammen, og så har vi den totale modstand. 
Der gælder for strøm, at det er den samme strøm som løber gennem et kredsløb i serie. Hvis strømkilden i figuren ovenfor leverer 2mA, så vil man kunne måle 2mA uanset hvor man er i kredsløbet. 
Der gælder modsat for spænding, at der sker et spændingsfald over komponenter i serie. Hvis man målte spændingen mellem de to modstande, så ville det ikke være den samme spænding, som man kunne måle f.eks. efter de to modstande.

Videolektion

 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Serieforbindelser? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!