Nyttige links

På denne side samler vi de apps, hjemmesider og videokanaler m.m., som Matematikcenter anbefaler. Fælles for dem er, at de kan hjælpe dig med at blive bedre til matematik - helt gratis.

FriViden (Udskoling og ungdomsuddannelser)

FriViden.dk er en videoplatform med bl.a. gennemgang af teori, opgaver og hjælp til værktøjsprogrammer. Her er også gennemgået gamle eksamenssæt, og du kan finde eksempler på større tværfaglige opgaver (fx SRP), hvor matematik indgår.

Link: http://www.frividen.dk/

Hands-On (Erhvervsuddannelser)

Hands-on er en kampagne, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. På siden kan man finde information om de forskellige erhvervsuddannelser, hvilke krav der er for optagelse, og meget mere. 

Link: https://hands-on.dk/

Webmatematik på et andet sprog?

Matematikcenter har flere søsterorganisationer i Norden. Har du brug for hjælp til matematik på et andet sprog end dansk, så se listen herunder.
Svensk: matteboken.se
Engelsk: mathplanet.com
Arabisk: arabiska.matteboken.se/

Sensei Paper (7-13 år)

Sensei Paper er en matematikapp, som kan hjælpe med at lære at regne færdighedsopgaver inden for de fire regnearter (plus, minus, gange og division). Applikationen bruger specialudviklede algoritmer, som kan identificere eventuelle fejl i besvarelserne. Det gør, at den kan give konkret hjælp og feedback, så man hurtigt lærer at løse opgaverne rigtigt.

Applikationen er gratis og kan hentes på en Ipad i App Store. 

Link: http://ow.ly/4np9Dk