Introduktion til gymnasiematematik

Matematik i gymnasiet er anderledes end matematik i folkeskolen. Matematikcenter vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang med at lære matematik på gymnasieniveau.

Gym -elever

Derfor viser vi, hvordan matematikken på gymnasieniveau er anderledes end i folkeskolen, og vi giver dig nogle tips til, hvordan du kommer godt fra start med gymnasiematematikken.

Derfor er gymnasiematematik anderledes end folkeskolematematik

1. Undervisningsformen er anderledes

På gymnasiet skal du lære rigtig meget på kort tid i forhold til i folkeskolen. Mange ting bliver kun gennemgået én gang, og nyt stof bygger oven på det, man allerede har lært. Netop derfor gælder det også om at komme godt fra start. Ud over det højere tempo vil du formentlig også opleve mere tavleundervisning end i folkeskolen.

Tavleundervisning

 

2. Du skal ikke bare lære at udregne det rigtige svar

Folkeskolen havde fokus på at lære dig basale regnefærdigheder, så du kunne frem til det rigtige resultat ved hjælp af bestemte formler. På gymnasiet skal du lære at argumentere for, hvorfor de formler, du lærer, gælder. Det gør du gennem matematisk bevisførelse. Det er altså ikke nok at kunne regne – man skal også forstå.

Trekant

3. Du skal lære at tænke abstrakt og forstå matematisk sprog

Du vil få færre opgaver, hvor du skal regne på tal med de fire regnearter. I stedet vil bogstavregning (algebra) fylde mere, og opgavetyperne vil være mere komplicerede. Samtidig skal du lære at forstå og bruge matematiske begreber og symboler.

Mængder

Gode råd til matematik på gymnasieniveau

1. Hav styr på regnereglerne fra folkeskolen

Potenser

Hvis du har styr på fx parenteser, kvadratsætninger, regneregler for potenser, brøker og rødder, så er det meget lettere for dig at følge med, når din lærer gennemgår beviser på tavlen. Du kan læse op på nogle af regnereglerne på disse sider: Parenteser, kvadratsætninger, brøker og rødder.

2. Sørg for at få teorien med

Din matematikbog beskriver det, du skal lære, og derfor er det en rigtig god idé at bruge den bedst muligt. Samtidig vil du lære at forstå det matematiske sprog ved at bruge din bog.

Matematikbøger

Det er ikke sikkert, at jeres lærer giver jer læse-lektier for, men det er alligevel en god idé at kigge i bogen enten inden eller efter jeres lærer gennemgår et nyt emne. På den måde kan du let få et overblik over, hvad du forstår, og hvad du ikke forstår. Hvis du har brug for at få emnet forklaret anderledes end i din matematikbog, kan du altid slå emnet op på Webmatematik og læse om det dér.

3. Spørg om hjælp, når du er i tvivl

Hvis du stadig er i tvivl, når du har læst i din bog og haft undervisningen, der er knyttet til emnet, så er det en god idé at spørge om hjælp.

Række Fingeren Op

På den måde undgår du at komme bagud, når der bliver bygget oven på det emne, du har svært ved. Du kan både spørge dine klassekammerater og din lærer og bruge Matematikcenters gratis tilbud. Du kan nemlig få hjælp af Matematikcenters frivillige i lektiecaféerne, til online lektiehjælp eller stille dit spørgsmål i Webmatematiks forum.