Matematik B

Velkommen til Webmatematik.dk's B-niveau-del.

Her finder du hjælp til alt det matematik, du lærer på B-niveau i gymnasiet.

I visse dele af stoffet bygger vi ovenpå grundlæggende viden fra C-niveau. F.eks. kan det være en god idé at læse C-niveau-delen om cosinus og sinus, før man kaster sig over trigonometri-delen af B-niveauet.

Men der bliver også indført en masse ny matematik på B-niveau.
Bl.a. skal vi lære om løsning af andengradsligninger, om differential- og integralregning og om sandsynlighedsregning og statistik.

Da hver lærer gennemgår stoffet på sin egen måde og i sit eget tempo, vil du måske finde, at noget af dit pensum findes på A- eller C-niveaudelen af Webmatematik.dk.

På hver side finder du en videolektion, der illustrerer et problem, og viser hvordan man regner på et udvalgt eksempel.