Afledede funktioner

I praksis gider man ikke bruge tretrinsreglen hver gang, man skal differentiere en funktion. Der er derfor nogle regler, man kan bruge. De er alle sammen udledt vha. tretrinsreglen

$$f(x)$$ $$f'(x)$$
$$x$$ $$1$$
$$kx$$ $$k$$
$$k$$ $$0$$
$$x^n$$ $$nx^{n-1}$$
$$\frac{1}{x}$$ $$-\frac{1}{x^2}$$
$$a^x$$ $$a^x\ln(a)$$
$$e^x$$ $$e^x$$
$$e^{kx}$$ $$k\cdot e^{kx}$$
$$\sqrt{x}$$ $$\frac{1}{2\sqrt{x}}$$
$$\ln(x)$$ $$\frac{1}{x}$$

Hvis man f.eks. vil differentiere

$$f(x)=x^7$$

så får man

$$f'(x)=7x^{7-1}=7x^6$$

Hvis man vil differentiere

$$g(x)=e^{5x}$$

så får man

$$g'(x)=5e^{5x}$$

Hvis man vil differentiere

$$h(x)=4x$$

så får man

$$h'(x)=4$$


Videolektion

Har du et spørgsmål, du vil stille om Afledede funktioner? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!