Andengradspolynomium og -ligning

I de følgende afsnit vil vi gennemgå de primære egenskaber ved andengradsligninger. En af de ting der gør andengradsligninger sværre at have med at gøre i forhold til førstegradsligninger er at vi ikke kan løse dem ved "bare" at flytte \(x\)'erne over på den ene side af lighedstegnet og resten over på den anden side.
\(\qquad\)Vi vil gennemgå forskellige løsningsmetoder for andengradsligningen. Vi ser på den direkte løsningsmetode kaldet diskriminantmetoden. En anden løsningsmetode er hvor man benytter kvadratsætningerne til at simplificere sin andengradsligning således at man til sidst kan løse den ved at have \(x\)'erne på den ene side og tallene på den anden.
\(\qquad\) Vi gennemgår også hvordan man i visse tilfælde kan faktorisere sin andengradsligning og derved benytte nulreglen til hurtigt at løse sin andengradsligning.
\(\qquad\) Til sidst ser vi på hvordan man kan beregne toppunktet for et andengradspolynomium.