Statistik

I dette kapitel introducerer vi sum-tegnet \(\Sigma\). Dernæst lærer vi om ugrupperede og grupperede observationer, hvad middelværdi, varians og spredning fortæller os om et datasæt samt hvordan vi vha. sumkurver, kvartilsæt og boksplots kan vise dette grafisk.
\(\qquad\)Bagefter ser vi på hvad normalfordelt data er, hvad \(\chi^2\)-testen kan fortælle os og hvordan vi tager højde for fejlkilder i statistiske undersøgelser.