Bevis og eksempel af Chi i anden - Goodness of fit

Her finder du en generel gennemgang af \( \chi^2 \) - Goodness of fit testen, og så viser Christian et konkret eksempel, hvor han regner på et datasæt. Begge dele er gode, at have styr på, hvis man trækker  \( \chi^2 \)-test. Se mere om \( \chi^2 \)-test.

Husk at videoerne kun er ment som et hjælpemiddel til din mundtlige eksamen i matematik. De er ikke en perfekt model for hvordan du skal gøre.

\( \chi^2 \) test - Goodness of fit

 

Eksempel

 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Chi i anden test - Goodness of fit? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!