Introduktion til Geogebra

På denne side finder du videoer, der introducerer programmet Geogebra. Den første video viser installering af programmet og basale funktioner, og herefter bliver andre emner gennemgået. Under hver overskrift til videoerne, finder du en indholdsfortegnelse med tidskoder, hvis du ønsker at springe frem til et specifikt emne.

Introduktion og installering

00:17 - Download af GeoGebra
01:53 - Første gang i GeoGebra
04:36 - Anbefalede indstillinger
06:01 - Omdøbe, slette og skjule elementer
08:27 - Ændre elementers udseende
09:59 - Kopier til tekstbehandlingsprogram
10:53 - Gemme sit arbejde på computeren

Funktioner og regression

00:48 - Definition og tegning af funktioner
05:28 - Anvendelse af GeoGebra tastatur
06:35 - Definition og tegning af øvrige funktioner
06:53 - Afsætning af punkter på grafer
09:43 - Grafisk ligningsløsning
11:25 - Ligningsløsning med CAS-vindue
13:06 - Grafisk løsning af 2.gradsligning og øvrige
15:00 - Regression med GeoGebra
18:21 - Løsning af gammel eksamensopgave
20:32 - Indsætte tekstbokse i koordinatsystem
22:35 - Indsætte tekstboks med forklaringsgrad i koordinatsystem

Har du et spørgsmål, du vil stille om Introduktion til Geogebra? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!