Introduktion til Geogebra

På denne side finder du videoer, der introducerer programmet Geogebra. Den første video viser installering af programmet og basale funktioner, og herefter bliver andre emner gennemgået. Under hver overskrift til videoerne, finder du en indholdsfortegnelse med tidskoder, hvis du ønsker at springe frem til et specifikt emne.

Introduktion og installering

00:17 - Download af GeoGebra
01:53 - Første gang i GeoGebra
04:36 - Anbefalede indstillinger
06:01 - Omdøbe, slette og skjule elementer
08:27 - Ændre elementers udseende
09:59 - Kopier til tekstbehandlingsprogram
10:53 - Gemme sit arbejde på computeren

Funktioner og regression

00:48 - Definition og tegning af funktioner
05:28 - Anvendelse af GeoGebra tastatur
06:35 - Definition og tegning af øvrige funktioner
06:53 - Afsætning af punkter på grafer
09:43 - Grafisk ligningsløsning
11:25 - Ligningsløsning med CAS-vindue
13:06 - Grafisk løsning af 2.gradsligning og øvrige
15:00 - Regression med GeoGebra
18:21 - Løsning af gammel eksamensopgave
20:32 - Indsætte tekstbokse i koordinatsystem
22:35 - Indsætte tekstboks med forklaringsgrad i koordinatsystem

Differential- og integralregning

00:22 - Afledte funktioner
01:38 - Differentierer i Algebra og CAS-vindue
02:27 - Afledt funktion og tangenter
04:20 - Finde ekstrema
06:31 - Stamfunktion
07:26 - Integration med GeoGebra
09:09 - Udregning af bestemte integraler
10:14 - Finde areal mellem funktioner
11:28 - Løsning af tidligere eksamensopgave

Vektorer i 2D

00:04 - Intro
01:20 - Grundlæggende vektorer
04:41 - Addition, subtraktion og prikprodukt
11:15 - Projektion
13:21 - Enhedsvektorer
15:50 - Tværvektorer
18:31 - Opdele i komposanter 
22:37 - Tidligere stillet eksamensopgave

Trigonometri

00:04 - Intro
00:55 - Vilkårlig trekant
04:19 - Firkanter
07:37 - Opgaveeksempel: Kran
11:57 - Dokumentation

Har du et spørgsmål, du vil stille om Introduktion til Geogebra? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!