Introduktion til Maple

På denne side finder du to videoer, der introducerer programmet Maple. I den første video bliver der blandt andet gennemgået trigonometri, løsning af ligninger, funktioner og plots, regression og differentialregning. Den anden video handler om statistik, herunder boksplot, pindedigram, trappekurver, histogrammer og sumkurver og \( \chi^2 \)-test.

Hvis du vil springe direkte til et bestemt afsnit, kan du herunder se, hvilket tidspunkt i videoen du skal springe til:

INDHOLD 
00:11 - Introduktion og Maplepakker
02:43 - Trigonometri
03:50 - Definere variable
04:43 - Løsning af ligninger, solve-kommandoen
06:09 - Funktioner og plots
09:55 - Regression: Lineær, eksponentiel, logistisk
12:35 - Differentialregning, tangentlinje (plot)
17:07 - Monotoniforhold

INDHOLD 
00:29 - Ikke-grupperede observationer
     00:59 - Boksplot (kvartiler, median, nedre og øvre grænse)
     02:49 - Pindediagram, trappekurve, oversigt over observationer
03:54 - Grupperede observationer
     06:24 - Histogram, sumkurve
     07:04 - Indtast data, matricer
08:44 - \( \chi^2 \)-test, hypotesetest, signifikansniveau og goodness of fit

Har du et spørgsmål, du vil stille om Introduktion til Maple? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!