Introduktion til TI-Nspire

På denne side finder du otte videoer, der gennemgår forskellige funktioner i CAS-programmet TI-Nspire. De er delt op efter emne, så du kan gå direkte til den video, du har brug for, eller se dem alle i træk. De otte videoer gennemgår: Generel introduktion, ligninger, funktioner, differentialregning og differentialligninger, integralregning, trigonometri, statistik og en ekstra gennemgang af differentialligninger.

Introduktion

Ligninger

Funktioner

Differentialregning og differentialligninger

Integralregning

Trigonometri

Statistik

Ekstra gennemgang af differentialligninger

Har du et spørgsmål, du vil stille om Introduktion til TI-Nspire? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!