Forstå din lønseddel

Når du modtager din lønseddel, kan det være svært at forstå og overskue alle de forskellige tal som bliver trukket fra din løn inden, den bliver udbetalt til dig.

For at forstå nogle af de penge som trækkes fra kan du læse om din lønseddel her.

De ting, man skal betale til, er (I den rækkefølge de står i):

  • ATP-bidrag
  • AM- bidrag
  • A-skat
ATP-bidrag

ATP står for Arbejdsmarkedets tillægspension. ATP-bidrag er et fast beløb der skal betales. Det afhænger af, hvor mange timer du har, i løbet af en given periode. Har du for eksempel arbejdet 40 timer i løbet af en måned, skal du betale 31,55 kr. Havde du i stedet arbejdet mere end 78 timer skulle du betale 63,10 kr. 

AM-bidrag

Endnu et bidrag. AM står for arbejdsmarkedsbidrag. 8% af din løn betales som arbejdsmarkedsbidrag før fradrag. AM trækkes efter ATP-bidraget er fraregnet

\(2.968{,}45\,\mathrm{kr.}\cdot 8\% = 237{,}48\,\mathrm{kr.}\)

Når AM-bidraget er betalt, er der altså:

\(2.968{,}45\,\mathrm{kr.} - 237{,}48\,\mathrm{kr.} = 2730{,}97\,\mathrm{kr.}\)

A-skat

Nu er vi så kommet frem til selve skattebetalingen. Du skal ikke betale skat af hele din løn. Alt efter hvor meget du arbejder, er det faktisk ikke sikkert, at du skal betale skat overhovedet. Du har nemlig et bundfradrag, der gør, at du ikke skal betale skat af de første mange tusinde kroner, som du tjener. Men for eksemplets skyld har vi antaget af bundfradraget er mindre end din løn, så du altså skal betale lidt i skat. 

For at udregne, hvor meget skat du skal betale, skal vi først fraregne dit fradrag som er det beløb, du ikke skal betale skat af. Vi har her sagt, at fradraget er 2.000 kr. Altså er din skattepligtige indkomst efter fradrag:

\(2730{,}97\,\mathrm{kr.} - 2000{,}00\,\mathrm{kr.} = 730{,}97\,\mathrm{kr.}\)

Du skal altså blot betale skat af \(730{,}97\,\mathrm{kr.}\). Indkomstskatten i Danmark er på ca. 36%. Altså:

\(730{,}97\,\mathrm{kr.}\cdot 36\% = 263{,}15\,\mathrm{kr.}\)

Tjek gerne din egen lønseddel og sæt tallene ind i stedet.

I denne opgave går vi ud fra disse:

  • ATP-bidrag - 31, 55 kr
  • AM- bidrag - 8 % 
  • A-skat - 36%

Du skal trække ATP og AM fra din løn inden, du trækker dit fradrag fra.

Forestil dig, at du har et deltidsarbejde, hvor du arbejder 70 timer på en måned med en timeløn på 110 kr. Du har et fradrag på 4000 kr. 

A. Hvor meget løn får du udbetalt?

B. Hvis din timeløn stiger fra 110 kr/time til 180 kr/time, hvor meget mere får du så udbetalt pr. måned? pr. år?

C. Hvor mange timer skal du arbejde med samme løn og fradrag som i forrige spørgsmål, hvis du gerne vil have 10000 udbetalt? Opstil eventuelt en ligning (denne opgave er på et højere niveau end de andre opgaver).

Som en del af din løn, får du også feriepenge. Det er penge, som bliver indsat på en feriekonto, som du så kan bruge til at holde ferie.

Feriepenge svarer til 12,5 % af din løn og de udregnes inden, der bliver trukket ATP, AM-bidrag og skat.

Du skal dog betale AM-bidrag og skat af dem inden, du får dem ud betalt.

D. Hvor mange feriepenge har du opsparet, hvis du som i opgave 1 har arbejdet 70 timer med en timeløn på 110 kr.?

E. Hvad får du udbetalt af feriepenge efter, du har betalt AM-bidrag og skat af feriepengene?

Har du et spørgsmål, du vil stille om Forstå din lønseddel? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!