Udbetalt løn

Lad os nu kigge nærmere på de forskellige punkter på din lønseddel:

Timer

I denne række kan du se, hvor mange timer du har arbejdet og til hvilken timeløn. Hvis du har arbejdet 40 timer til en timeløn på 75 kr. i timen, så har du en samlet løn før skat på:

\(40\cdot 75\,\mathrm{kr.} = 3.000\,\mathrm{kr.}\)

ATP-bidrag

ATP står for Arbejdsmarkedets tillægspension. ATP-bidrag er et fast beløb der skal betales. Det afhænger af, hvor mange timer du har, i løbet af en given periode. Har du som i ovenstående tilfælde 40 timer i løbet af en måned, skal du betale 31,55 kr. Havde du i stedet arbejdet mere end 78 timer skulle du betale 63,10 kr. 

\(3.000\,\mathrm{kr.} - 31{,}55\,\mathrm{kr.} = 2.968{,}45\,\mathrm{kr.}\)

AM-bidrag

Endnu et bidrag. AM står for arbejdsmarkedsbidrag. 8% af din løn betales som arbejdsmarkedsbidrag før fradrag. AM trækkes efter ATP-bidraget er fraregnet

\(2.968{,}45\,\mathrm{kr.}\cdot 8\% = 237{,}48\,\mathrm{kr.}\)

Når AM-bidraget er betalt, er der altså:

\(2.968{,}45\,\mathrm{kr.} - 237{,}48\,\mathrm{kr.} = 2730{,}97\,\mathrm{kr.}\)

Dette er netop også den skattepligtige løn før eventuelle fradrag. Det er altså dette beløb, du skal betale skat af.

A-skat

Nu er vi så kommet frem til selve skattebetalingen. Du skal ikke betale skat af hele din løn. Alt efter hvor meget du arbejder, er det faktisk ikke sikkert, at du skal betale skat overhovedet. Du har nemlig et bundfradrag, der gør, at du ikke skal betale skat af de første mange tusinde kroner, som du tjener. Men for eksemplets skyld har vi antaget af bundfradraget er mindre end din løn, så du altså skal betale lidt i skat. 

For at udregne, hvor meget skat du skal betale, skal vi først fraregne dit fradrag som er det beløb, du ikke skal betale skat af. Vi har her sagt, at fradraget er 2.000 kr. Altså er din skattepligtige indkomst efter fradrag:

\(2730{,}97\,\mathrm{kr.} - 2000{,}00\,\mathrm{kr.} = 730{,}97\,\mathrm{kr.}\)

Du skal altså blot betale skat af \(730{,}97\,\mathrm{kr.}\). Indkomstskatten i Danmark er på ca. 36%. Altså:

\(730{,}97\,\mathrm{kr.}\cdot 36\% = 263{,}15\,\mathrm{kr.}\)

Til udbetaling

Nu kan vi så udregne hvor meget af din løn du rent faktisk får udbetalt ved at trække skatten fra:

\(2730{,}97\,\mathrm{kr.} - 263{,}15\,\mathrm{kr.} = 2467{,}82\,\mathrm{kr.}\)

 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Udbetalt løn? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!