Forbrugslån

En mulighed når du skal have ny mobil er at låne alle pengene ved at tage et såkaldt forbrugslån.

Når du laver et forbrugslån er der flere ting du skal holde øje med. Først og fremmest er der naturligvis renter på de penge du låner. Men ikke nok med det, er der også en del gebyrer, som du skal betale i forbindelse med oprettelsen.

I følge en hurtig søgning på MyBanker er en typisk rente for et forbrugslån på 20% og oprettelsesgebyret for at lave lånet er lige omkring 1.000 kr. 
Du skylder altså fra start 7.199 kr.

FAKTA
Det er ikke kun lånets rente du skal være opmærksom på. Lånet kan have høje oprettelsesgebyrer, og der kan være et månedligt opkrævningsgebyr. Lånet kan derfor ende med at blive væsentligt dyrere end først antaget. Se evt afsnittet om ÅOP.

Iphone Real

Annuitetslån

Når du laver et forbrugslån skal du typisk begynde at betale af på lånet allerede fra dag et. I vores tilfælde skal lånet tilbagebetales i løbet 24 måneder, og der er tale om et såkaldt annuitetslån. Et annuitetslån tilbagebetales med et fast beløb hver måned. 

FAKTA
Et annuitetslån er bare et lån, der tilbagebetales med det samme beløb hver måned indtil hele lånet er betalt tilbage. Beløbet der hver måned tilbagebetales kaldes ydelsen.


Det beløb, der skal betales hver måned afhænger af følgende:

  • G, det lånte beløb
  • r, renten på lånet
  • n, antallet af terminer
FAKTA
Terminer er fastsatte datoer, hvor der sker rentetilskrivninger og/eller der skal afdrages på lånet.

Vi vil gerne finde ud af, hvor meget der skal betales per måned efter den nye telefon er købt. Formlen for annuitetslån ser således ud:

\( y = G \frac{r}{1-\left(1+r\right)^{-n}} \)

Her er y ydelsen. Altså netop det beløb der skal tilbagebetales hver måned. Grunden til, at man ikke kan nøjes med at tage det oprindeligt lånte beløb og dele det med antallet af terminer er, at der også kommer renters rente på lånet.

Renter

Typisk for disse typer lån er, at der er termin hver måned. Der skal altså tilbagebetales en del af lånet hver eneste måned. 
Renten er udregnet per år, men da terminerne, n, i formlen skal være det samme for rentetilskrivning og afdrag skal vi lige omregne den årlige rente til en månedlig rente.
\(r_{mån} = \left(1+r_{deb}\right)^{\frac{1}{12}} - 1 \)

Vi indsætter renten i udtrykket:
\(r_{mån} = \left(1+0{,}20\right)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0{,}0153 \)
Altså er renten 1,53%. Det lyder ikke af så meget, men da rentetilskrivningen sker hver eneste måned betyder det med renters rente, at det meget hurtigt løber løbsk.

 

Ydelse

Nu har vi således alt, hvad vi skal bruge for at bestemme det månedlige beløb du skal afdrage med:
\( y = 7.199 \frac{0{,}0153}{1-\left(1+0{,}0153\right)^{-24}} = 360{,}70 \)

Du skal afdrage på telefonen med 360,70 kr. per måned i 24 måneder.

Telefonen ender altså med at koste dig:
\(360{,}70 \cdot 24 = 8.656{,}72\)
Godt og vel 1.500 kr. mere end telefonen oprindeligt kostede.

Men dette er dog kun selve telefonen. For at kunne bruge den skal du også have et abonnement. Du har fundet et abonnement til 109 kr. per måned, så det beløb du skal lægge hver måned er altså:
\(360{,}70 + 109 = 469{,}70\) 


Efter 24 måneder har telefonen alt i alt kostet dig:
\(469{,}70\cdot 24 = 11.272{,}72\) 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Forbrugslån? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!