Pensionsformer

En pensionsopsparing er ikke bare en konto, som du sætter penge ind på. Der findes en række forskellige former for pension, så lad os tage et kort kig på de forskellige typer:

Alderspension

Kendetegnet ved en alderspension er, at alle de penge, som du har sparet op på en alderspensionsordning, kommer til udbetaling på en gang på det tidspunkt, hvor du går på pension. Så hvis du har planer om fx en længere rejse eller en anden større udgift, når du går på pension, så kan du overveje alderspension.

Ratepension

Ratepension udbetales over en periode på minimum 10 år og maksimum 30 år. Så hvis du fx har en forventning om, at du skal bruge flere penge de første 15 år, hvor du er på pension end perioden efter de første 15 år, så er ratepension nok løsningen.

Livspension

En livspension er en fast månedlige udbetaling så længe, du lever. I sin reneste form kan du tænke på en livspension som en form for væddemål med dit pensionsselskab. Ender du med at leve længere end gennemsnittet, så vil du tjene på din livspension. Omvendt dør du før gennemsnittet, så tjener pensionsselskabet på dig. Bemærk, at livspension også tit kaldes livrente.

For alle 3 former for pensionsopsparinger gælder forskellige skatte og fradragsregler, som det vil føre for vidt at komme ind på her.

 Typer af pension

Lovbaserede pensioner

Nogle pensioner er givet ved lov. Det gælder fx folkepension og ATP. Så godt som alle får folkepension, når du går på pension. Men størrelsen på ens folkepension afhænger af, hvad du har af øvrige indtægter. ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er en ordning som blev indført i midten af 1960’erne som supplement til folkepension. Det er en obligatorisk ordning, som du indbetaler til via din løn. Det vil altid fremgå af lønsedlen, hvor meget du indbetaler til ATP.

Arbejdsmarkedspensioner

Der findes en række brancher og fagforeninger, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har aftalt, at der følger en pensionsordning med som en del af lønnen. Det vil her typisk være aftalt, hvilket pensionsselskab, som benyttes, ligesom det er aftalt, hvor meget arbejdsgiveren indbetaler om måneden på din pensionsordning. Ofte er det også obligatorisk, at man selv indbetaler en del af ens løn til ordningen. Der kan være valgfrihed omkring hvilke former for pension (alderspension, ratepension og livspension), som man benytter, ligesom der typisk vil være en vis valgfrihed i, hvor stor en risiko man ønsker at tage med ens pensionsopsparing.

Individuelle pensioner

Hvis ens arbejde ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension, og man tænker at folkepensionen ikke er nok til at dække ens økonomiske behov ved pensionering, så kan man oprette en frivillig individuel pensionsordning. Det er typisk noget, som man kan klare via sin bank.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Pensionsformer? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!