Lydstyrke - Decibelskalaen

Hvis man arbejder på en byggeplads, kan man blive udsat for meget høje lydstyrker. Hvis man er i støjende miljøer i lang tid ad gangen, og selv i kort tid, hvis støjen er høj nok, kan man få varige høreskader. Derfor er det vigtigt at vide, hvornår man skal bruge høreværn, for at undgå at skade sine ører. Lydstyrke bliver målt i Decibel, der forkortes dB. Decibelskalaen er ikke som de fleste andre skalaer - læs om, hvordan den fungerer her. 

Decibelskalaen

Hvis man fx skal angive en længde, kan man gøre det i cm. Hvis antallet af centimeter bliver fordoblet, betyder det også, at den længde man angiver, er dobbelt så lang. 40 cm er det dobbelte af 20 cm, som man kan se her:

Sådan fungerer de fleste skalaer, vi kender - men ikke Decibelskalaen. På denne skala betyder en stigning på 1 dB ikke det samme, forskellige steder på skalaen. 

Hvis man ser en fordobling i lydstyrke, vil det svare til en stigning på tre decibel, uanset hvor på skalaen man er. 83 dB er altså dobbelt så højt som 80 db, og 26 er en dobbelt så høj lydstyrke som 23 dB. Det gælder også den anden vej - et fald på tre decibel, betyder en halvering i lydstyrke, fx er 40 dB det halve af 43 dB. På skalaen nedenfor kan du se, hvad forskellige lydstyrker svarer til:

Decibelskalaen er lavet efter menneskers hørelse, hvilket vil sige, at 0 dB er lige akkurat der, hvor et menneske med god hørelse ikke længere kan høre lyden.

Hvad betyder en stigning på 6 dB?

Vi ved, at en stigning på 3 dB, betyder en fordobling af lydstyrken. Men hvad betyder det, hvis lydstyrken stiger med 3 dB to gange, altså 6 dB? Det kan vi regne på. Vi kalder vores oprindelige lyd for x. Når vi så lader lydstyrken stige med 3 dB, svarer det til: 

$$ \text{Lyd efter stigning på 3 dB} = 2x. $$

Nu lader vi lydstyrken stige med tre Decibel endnu en gang:

$$ \text{Lyd efter stigning på 6 dB} = 2 \cdot (2x) = 4x. $$

Når lydstyrken stiger med 6 dB, vil det altså svare til en firedobling af den oprindelige lyd. Vi kan lade lydstyrken stige med 3 dB endnu en gang:

$$ \text{Lyd efter stigning på 9 dB} = 2 \cdot (4x) = 8x. $$

Når lydstyrken stiger med 9 dB, vil lyden være 8 gange så høj, som den oprindelige lyd. For eksempel er 79 dB otte gange så højt, som 70 dB er. Sådan kan man fortsætte med at regne, så længe man har lyst. 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Lydstyrke - Decibelskalaen? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!