Dagligt indtag af protein

Når man arbejder med mad og ernæring, er kostsammensætning et vigtigt emne. Det mad man spiser, indeholder fedt, kulhydrat, fibre og protein, og det er vigtigt, at man får den rigtige sammensætning af de tre. På denne side ser vi på, hvordan man kan regne på proteinindhold. Optimalt skal man spise 1,5-1,8 gram protein pr. kilo kropsvægt pr. dag. Det afhænger altså af hvor meget man vejer, hvor meget protein man skal spise om dagen. Vi starter med at regne på, hvor meget protein man skal spise med en bestemt kropsvægt, og derefter hvor meget man skal spise af en bestemt madvare, hvis man kender proteinindholdet i madvaren. Matematikken der bliver brugt er gangestykker og procentregning. Der er to videoer på siden, der gennemgår det samme stof, som bliver beskrevet på siden.

Proteinindtag ud fra kropsvægt

Man skal spise 1,5-1,8 gram protein pr. kilo man vejer, hver dag. Hvis man fx vejer 60 kg, kan vi regne ud, hvor mange gram protein, man skal spise på en dag. Siden mængden af protein er et interval, altså mellem 1,5 gram og 1,8 gram, er det også et interval vi ender med at få for en bestemt kropsvægt. Vi starter med at gange kropsvægten med 1,5:

$$ 1,5 \text{gram pr. dag pr. kg} \cdot 60 \text{kg} = 90 \text{gram pr. dag} $$

Den nedre grænse, altså den mindste værdi i intervallet, er altså 90 gram protein pr. dag. For at finde den øvre grænse, altså den største værdi i intervallet, ganger vi kropsvægten med 1,8:

$$ 1,8 \text{gram pr. dag pr. kg} \cdot 60 \text{kg} = 108 \text{gram pr. dag} $$

Vi har nu fundet ud af, at en person, der vejer 60 kg, skal spise 90-108 gram protein pr. dag. Vi kan opskrive en generel formel for hvor meget protein man skal spise, når man kender en persons vægt. Vi kalder vægten for m, der står for masse, som er et andet ord for vægt. Så kan vi sige:

En person, der vejer m kg, skal spise mellem \( 1,5 \cdot m  \) og \(1,8\cdot m\) gram protein pr. dag. Se videoen nedenfor, der gennemgår matematikken i dette afsnit.

Proteinindhold i en madvare

Hvis man står med en bestemt madvare, som man kender proteinindholdet af, kan det være nyttigt at finde ud af, hvor meget protein, der er i en bestemt mængde af madvaren. Vi kan se på havregryn som eksempel. Der er 13 gram protein pr. 100 gram havregryn, hvilket er et relativt højt proteinindhold. Hvis man spiser havregryn til morgenmad, spiser man måske omkring 50 gram - hvordan finder vi så ud af, hvor mange gram protein man har spist? 

Når man skriver proteinindholdet pr. 100 gram af madvaren, svarer det til at skrive, hvor mange procent af vægten proteinerne udgør, siden procent betyder hundrededele. Vi ved derfor, at hvis der er 13 gram protein pr. 100 gram havregryn, så svarer det til at 13% af vægten er protein. Når man skal finde ud af, hvor meget en bestemt procentdel af et tal er, skal man gange med procentdelen, og dividere med 100. I eksemplet med de 50 gram havregryn, der indeholder 13% protein, kan vi altså finde ud af det på denne måde:

$$ 50 \text{gram} \cdot \frac{13}{100} = 6,5 \text{gram} $$

Man har altså spist 6,5 gram protein, hvis man spiser en portion havregryn på 50 gram. Hvis man spiser sin havregryn med mælk, kan man også tælle proteinindholdet i denne med. Mælk indeholder cirka 3,5 gram protein pr. 100 gram. Når man regner med flydende ting, skal man dog være opmærksom. Normalt måler man fx mælk i milliliter eller deciliter, som er volumenenheder. Men proteinindholdet er en procentdel af den samlede vægt, så man skal først omregne volumenet til en vægt, før man kan regne videre på hvor meget protein, der er i. Prøv selv at regne ud, hvor meget protein man får fra mælken i en portion havregryn.

Vi kan opstille en formel for, hvor mange gram protein man har spist, når man har spist en bestemt mængde af en madvare. Hvis vi kalder vægten af den madvare man har spist for m, og antal gram protein pr. 100 gram for x, ser formlen sådan her ud:

$$ \text{gram protein} = m \cdot \frac{x}{100} $$

Med denne formel kan du altid finde ud af, hvor meget protein der er i en mængde af en madvare, når bare du ved hvor mange protein, der er i 100 gram af madvaren. Se også afsnittet gennemgået i videoen nedenfor.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Dagligt indtag af protein? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!