Artikel om musikfestivaler

Du er journalist, og har fået til opgave at skrive en artikel om sommerens musikfestivaler. Det er vigtigt at have nogle tal med, så artiklen også siger noget om, hvor mange og hvem, der har deltaget i festivalerne. Heldigvis er der masser af statistikker på Danmarks Statistik - men for at kunne skrive om dem, er man nødt til at forstå statistikkerne. 

Forstå statistikker

Danmarks statistiks hjemmeside, finder du dette diagram over festivaldeltagere i sommeren 2019:


Kilde: dst.dk

Sortér uvæsentlige data fra

Søjlediagrammet består af 12 søjler, men når man kigger efter, kan man se, at det i virkeligheden er to diagrammer i ét. De første 7 søjler siger noget om festivaldeltagernes alder, og de sidste 5 fortæller, hvad de beskæftiger sig med til hverdag. I denne artikel fokuserer vi på de første søjler, om brugernes alder. Allerede her har vi taget en beslutning om, hvad vi vil fokusere på, og dermed sorteret lidt ud i det data, vi har. Det gør det ofte mere overskueligt at arbejde med, specielt når der er store mængder data. Det nye diagram vi ser på, er nu: 

Festivaldeltagernes alder

I din artikel vil du gerne inkludere, hvor gamle folk typisk er, når de tager på festival.  Ved den første søjle står der 35%, hvilket godt kunne lede en til at tro, at 35% af festivaldeltagerne var mellem 16 og 24 år. Hvis dette var tilfældet, skulle vi gerne kunne lægge procentsatserne for alle aldersgrupper sammen, og få 100%. Vi prøver at se, om det er tilfældet:

$$ 35\% + 23\% + 21\% + 22\% + 13\% + 10\% + 4\% = 128\% $$

Tilsammen giver det 128%, hvilket ikke kan passe. Det må altså være en anden måde, diagrammet skal læses på. Hvis man ser øverst på diagrammet, lige under overskriften, står der:

Pct. af personer i gruppen.

Det vil altså sige, at det ikke er en procentdel af festivalgængerne, der er angivet, men en procentdel af den gruppe, søjlen repræsenterer. I eksemplet fra før med den første søjle, vil det altså sige, at 35% af alle danskere mellem 16 og 24 år, har deltaget i en musikfestival i sommeren 2019. Dette er en væsentlig forskel, som det er vigtigt, at man lægger mærke til, når man aflæser tal fa diagrammet. 

I artiklen vil du gerne have med, hvor mange unge der har deltaget i musikfestivaler i sommeren 2019. Du ved, at 35% af alle danske unge deltog i en musikfestival, men det er ikke nok til at vide, hvor stort et antal det svarer til.

Du finder nu ud af, at der i 2019 var 650.000 danske unge i alderen 16-24 år. Vi kan så bruge formlen for, hvor meget en bestemt procentdel af et tal er:

$$ x \text{ procent af } y = y \cdot \frac{x}{100} $$

I dette tilfælde vil vi finde 35% af 650.000, så \(x=35\) og \(y=650.000\):

$$ 35 \text{ % af } 650.000 = 650.000 \cdot \frac{35}{100} = 227.500 $$

Der er altså 227.500 unge mellem 16 og 24 år, der var på musikfestival i sommeren 2019. Det er ikke et tal, der kunne aflæses direkte fra diagrammet. Vi var nødt til at finde ud af, hvilke informationer fra diagrammet, vi skulle bruge, og hvilke der manglede, for at regne tallet ud. Det er vigtigt at kunne, når man skal kommunikere statistikker videre til andre, fx som journalist.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Artikel om musikfestivaler? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!