Visuel statistik i sundhed

Forrige side handlede om, hvordan man kan opsummere resultaterne for en statistisk undersøgelse med ord og tal. Denne side viser, hvordan man kan vise resultaterne med forskellige typer diagrammer.

Vi betragter det samme datasæt som før, men denne gang med den ekstra information, om det er en mand eller kvinde, der har deltaget. Den sidste søjle i tabellen, M/K, angiver dette. Tabellen nedenfor viser resultaterne af undersøgelsen:

 Person Ryger Antal gange, der motioneres pr. uge Antal gange, der spises fast food pr. uge Drikker mere alkohol end anbefalet* M/K
 1  Ja  3  1  Ja M
 2  Nej  2  1  Nej K
 3  Ja  0  0  Ja M
 4  Nej  4  0  Nej K
 5  Nej  2  2  Nej K
 6  Nej  3  1  Nej K
 7  Ja  0  2  Ja K
 8  Nej  1  0  Nej M
 9  Nej  3  1  Nej K
10  Nej  1  4  Nej M
11  Nej  4  2  Ja M

* max 7 genstande om ugen for kvinder, max 14 for mænd.

Søjlediagrammer

En måde at præsentere data på, er med søjlediagrammer. Vi kan starte med at se på spørgsmålet om motion. Når vi ser på tabellen, kan vi se, at der er én mand, og én kvinde, der motionerer 0 gange om ugen. Det kan man vise i diagrammet med en blå og en rød søjle ud for 0. Begge disse søjler er 1 høje. Ud for 1 gang ugentligt er der en blå søjle. der er 2 høj, hvilket betyder at der er to mænd, der motionerer en gang ugentligt, og 0 kvinder. Det passer også med det man kan se i tabellen.

Man kan lave søjlediagrammer med et computerprogram, men de kan også sagtens tegnes i hånden. 

Lagkagediagrammer

En anden måde at præsentere data på, er med et lagkagediagram. Et lagkagediagram består af en cirkel, der er delt op, så hvert stykke repræsenterer noget bestemt. I dette eksempel har vi et lagkagestykke, der repræsenterer rygere, og et der repræsenterer ikke-rygere. Det er en måde at præsentere sine data på, så man hurtigt kan få et overblik over, hvor mange der er i den ene gruppe, i forhold til den anden. Når man ser på dette lagkagediagram, kan man med det samme se, at der er lidt mere end en fjerdedel af de adspurgte, der ryger.

Ligesom med søjlediagrammerne, kan man også tegne lagkagediagrammer i hånden, hvis man ikke har et computerprogram til rådighed.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Visuel statistik i sundhed? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!