Hvad er en funktion?

En funktion er i matematik en regel, der til hvert x knytter nøjagtigt et y. Man kan forstå funktioner som en slags maskine, hvor man kommer et x ind, og så spytter den et y ud på den anden side.

1-67

Funktionen beskriver en sammenhæng mellem de to variable x og y. Vi siger, at x er den uafhængige variabel, fordi vi helt selv kan bestemme, hvilket x vi "kommer ind i maskinen". Derimod er vi ikke selv herrer over, hvad der kommer ud af maskinen. Derfor kalder vi y den afhængige variabel. Vi siger, at y afhænger af, hvilket x vi kommer ind, eller at y er en funktion af x. Dette skriver vi kort som y=f(x)

Et eksempel på en funktion er

$$y=f(x)=2x+5$$

Vi vælger selv, hvilket x vi kommer ind. Dette kunne f.eks. være 3

$$y=f(3)=2\cdot3+5=6+5=11$$

så spytter funktionen tallet 11 ud. Når x er 3, bliver y altså 11. Bemærk, at vi selv valgte, hvilket tal vi kom ind i funktionen, mens det var funktionen, der bestemte, hvilket tal den spyttede ud.

Grafer

Funktioner beskriver som nævnt ovenfor sammenhænge mellem variable. Hvis man finder et
sammenhørende par (som f.eks. 3 og 11 ovenfor), så kan man tegne det ind i et koordinatsystem med x-koordinaten på førsteaksen og y-koordinaten på andenaksen.

1-68

Hvis vi for forskellige x-værdier finder funktionsværdier (y-værdier), kan vi også tegne dem ind.

$$f(1)=2\cdot1+5=2+5=7$$

$$f(4)=2\cdot4+5=8+5=13$$

$$f(6)=2\cdot6+5=12+5=17$$

1-69

Hvis vi endelig forestiller os, at vi tager alle x-værdier og beregner deres funktionsværdier og tegner de sammenhørende koordinatsæt ind i koordinatsystemet, så får vi grafen for funktionen.

1-70


Videolektion

Har du et spørgsmål, du vil stille om Hvad er en funktion?? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!