Enheder og præfikser

Når man taler om afstanden mellem København og Roskilde, siger man sjældent, at der er 30000 meter (selvom det er rigtigt nok), men snarere at der er 30 kilometer mellem byerne. Meter er en længdeenhed og kilo er et præfiks, der kommer fra græsk og betyder tusind. Man skriver et præfiks før en enhed for at gøre enheden større eller mindre, end den var før. "Kilo" i kilometer betyder, at vi har gjort enheden (meter) tusind gange større.

$$1 \ \mathrm{km}=1000 \ \mathrm{m}$$

$$1 \ \mathrm{kg}=1000 \ \mathrm{g}$$

$$1 \ \mathrm{kW}=1000 \ \mathrm{W}$$

Her er en tabel over de fleste af de præfikser, du kommer ud for

Tal Potensform Navn Prefiks Symbol
1 000 000 000 000 000 000 000 000  1024 Kvadrillion yotta
1 000 000 000 000 000 000 000  1021 Trilliard  zetta Z
1 000 000 000 000 000 000  1018 Trillion  exa  E
1 000 000 000 000 000 1015  Billiard  peta  P
1 000 000 000 000 1012  Billion  tera 
1 000 000 000 109  Milliard  giga 
1 000 000 106  Million mega 
1 000 103  Tusind  kilo 
100 102  Hundrede  hekto 
10 101  Ti  deka  da 
1 100  Et 
0,1 10-1  Tiendel  deci 
0,01 10-2  Hundrededel  centi 
0,001 10-3 Tusindedel  milli 
0,000 001 10-6 Milliontedel mikro  μ
0,000 000 001 10-9  Milliardtedel  nano  n
0,000 000 000 001 10-12  Billiontedel  piko 
0,000 000 000 000 001 10-15   Billiardtedel femto 
0,000 000 000 000 000 001 10-18  Trilliontedel  atto 
0,000 000 000 000 000 000 001 10-21  Trilliardtedel  zepto 
0,000 000 000 000 000 000 000 001 10-24 Kvadrilliontedel  yokto 

Man behøver ikke kunne alle sammen udenad, men det er godt at kende til dem, der bruges til dagligt (de fleste fra nano til giga).

Eksempler

Vi mennesker udleder 34 gigatons CO\(_2\) til atmosfæren pr. år. Fra tabellen kan vi se, at

$$1 \ \mathrm{Gt}=1\cdot \mathbf{giga}\mathrm{tons}=1\cdot10^9 \ \mathrm{tons} = \mathrm{En} \ \mathrm{milliard} \ \mathrm{tons}$$

Man siger, at et hårstrå vokser 2 cm om måneden. Men hvad svarer det til i meter?

$$2 \ \mathrm{cm} = 2 \ \mathbf{centi}\mathrm{meter} = 2 \cdot10^{-2} \ \mathrm{meter} = 0,02\ \mathrm{m}$$

Har du et spørgsmål, du vil stille om Enheder og præfikser? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!