Cirkelbue

En cirkelbue, se figur 3, er en del af en cirkelperiferi bestemt ved cirklens radius, \(r\), og vinklen, \(v\), mellem radierne til cirkelbuens to endepunkter.

 Figur 3 Cirkelbue

Figur 3          Cirkelbue afgrænset af to radier

Cirkelbuens længde er direkte proportional med vinklen \(v\).

Hvis vinklen, \(v\), angives i grader (\(0\leq v\leq 360^\circ\)), kan cirkelbuens længde findes med formlen:

\(L_{bue} = \dfrac{v}{360}\cdot (\pi\cdot d) = \dfrac{v}{180}\cdot\pi\cdot r\)

Hvis vinklen, \(v\), angives i radianer (\(0\leq v\leq 2\pi\)), kan cirkelbuens længde findes med formlen:

 \(L_{bue} = \dfrac{v}{2\pi}\cdot (\pi\cdot d) = v\cdot r\) 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Cirkelbue? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!