Pilhøjde

For både cirkeludsnittet og cirkelbuen fastlægges korden, \(k\), som linjestykket, der forbinder cirkelbuens to endepunkter. Vinkelhalveringslinjen for cirkeludsnittet/cirkelbuen er samtidig midtnormal til korden, \(k\), dvs. den står vinkelret på korden og deler den i to lige store dele, se figur 4.

Pilhøjden defineres som afstanden – målt langs vinkelhalveringslinjen – fra korden, \(k\), til cirkelperiferien.

 Figur 4 Pilhøjde

 Figur 4          Pilhøjde for et cirkeludsnit/en cirkelbue

Det ses af figuren, at pilhøjden er givet ved  \( r – r\cdot\cos(\frac{v}{2}) = r\cdot (1-\cos(\frac{v}{2}))\),

hvor \(0<v\leq 180^\circ\) eller \(0<v\leq\pi\)

Nogle taleksempler:

\(v\) (grader) \(v\) (radianer) Pilhøjde
\(30^\circ\) \(\frac{\pi}{6}\) \(r\cdot (1-\cos(15^\circ)) = 0{,}034\cdot r\)
\(45^\circ\) \(\frac{\pi}{4}\) \(r\cdot (1-\cos(22,5^\circ)) = 0{,}076\cdot r\)
\(60^\circ\) \(\frac{\pi}{3}\)  \(r\cdot (1-\cos(30^\circ)) = r\cdot \big(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\big) = 0{,}134\cdot r\)
\(90^\circ\) \(\frac{\pi}{2}\)  \(r\cdot (1-\cos(45^\circ)) = r\cdot \big(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\big) = 0{,}293\cdot r\)
\(120^\circ\) \(\frac{2\pi}{3}\) \(r\cdot (1-\cos(60^\circ)) = r\cdot \big(1-\frac{1}{2}\big) = 0{,}5\cdot r\)
\(135^\circ\) \(\frac{3\pi}{4}\)  \(r\cdot (1-\cos(67,5^\circ)) = 0{,}617\cdot r\)
\(150^\circ\) \(\frac{5\pi}{6}\)  \(r\cdot (1-\cos(75^\circ)) = 0{,}741\cdot r\)
\(180^\circ\) \(\pi\)  \(r\cdot (1-\cos(90^\circ)) = r\cdot (1-0) = r\)

 

Området mellem cirkelbuen og korden, \(k\), betegner vi \(M\), se figur 5. 

 Figur 5 Areal Over Korde

Figur 5          Areal af område mellem cirkelbue og korde

Arealet af \(M\) kan beregnes som arealet af hele cirkeludsnittet hørende til cirkelbuen fratrukket arealet af trekanten under korden, \(k\). I trekanten under korden, \(k\), er grundlinjen \(g = 2\cdot r\cdot\sin(\frac{v}{2})\) og højden \(h = r\cdot\cos(\frac{v}{2})\), og dermed er arealet af trekanten under korden: 
\(A_k = \dfrac{1}{2}\cdot g\cdot h = r^2\cdot\sin(\frac{v}{2})\cdot\cos(\frac{v}{2})\).

Hvis vinklen, v, angives i grader (\(0<v\leq 180^\circ\)), er arealet af \(M\) :

\(A_M = A_{udsnit}  –  A_k = \dfrac{v}{360}\cdot\pi\cdot r^2 – r^2\cdot\sin(\frac{v}{2})\cdot\cos(\frac{v}{2})\)

\(= \pi\cdot r^2\cdot (\dfrac{v}{360} - \dfrac{1}{\pi}\cdot \sin(\frac{v}{2})\cdot \cos(\frac{v}{2}))\)

Hvis vinklen, v, angives i radianer (\(0<v\leq\pi\)), er arealet af \(M\):

\(A_M = A_{udsnit}  –  A_k = \dfrac{v}{2}\cdot r^2 - r^2\cdot\sin(\frac{v}{2})\cdot\cos(\frac{v}{2})\)

\(= r^2\cdot (\dfrac{v}{2}-\sin(\frac{v}{2})\cdot\cos(\frac{v}{2}))\)

Alternativ formel

Hvis man gerne vil undgå cosinus og sinus, kan følgende formel også bruges til at bestemme pilhøjden: 

$$ r = \frac{k^2}{8h}+\frac{h}{2} $$

Idet vi ved, at pilhøjden altid har en værdi mellem 0 og radius r, og at \( r \geq \frac{k}{2}\)kan vi få følgende udtryk:

$$ h = r- \sqrt{r^2-\bigg(\frac{k}{2}\bigg)^2} $$

Har du et spørgsmål, du vil stille om Pilhøjde? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!