Hvad går integralregning ud på?

Integration i matematik er noget helt andet end integration i andre sammenhænge. Matematisk integration kan ses som modstykket til differentiation. I differentialregning ønskede vi at finde en afledet funktion ud fra en givet funktion. Integralregning går den modsatte vej af differentialregning. Her er man givet en funktion, som man antager allerede er en afledet funktion. Med integralregning ønsker vi at finde den funktion, stamfunktionen, som vores givne funktion er afledet fra.

Differentialregning er et håndværk med nogle klare regler, som - hvis de følges korrekt - giver mulighed for at differentiere alle (differentiable) funktioner. I modsætning til dette kan integralregning karakteriseres som en "kunstart". Der er ikke på samme måde klare regler, der giver en fremgangsmåde til at løse alle integraler.

I stedet består integralregning af en række forskellige metoder, man kan forsøge sig med, når man ønsker at løse et integral.

Integralregning har stor betydning indenfor bl.a. statistik, fysik og kemi.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Hvad går integralregning ud på?? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!