Dobbeltvinkelformlerne

Ligesom additionsformlerne er også dobbeltvinkelformlerne brugbare, når man skal regne trigonometriske funktioners værdier ud uden brug af lommeregner.

Faktisk er dobbeltvinkelformlerne et særtilfælde af additionsformlerne, hvor de to vinkler man lægger sammen bare er ens.

Dobbeltvinkelformlerne ser således ud

$$\cos(2x)=\cos^2(x)-\sin^2(x)$$

$$\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x)$$

Lad os se, hvordan de kan anvendes.

Vi ved at

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$$

Vi ønsker at beregne

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)= \, ???$$

Vi omskriver ved hjælp af dobbelvinkelformlerne

$$\begin{align}
\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(2\cdot\frac{\pi}{6}\right) = 2\cdot\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\[0.3em]
&= 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}
\end{align}$$

Har du et spørgsmål, du vil stille om Dobbeltvinkelformlerne? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!