Skæring med koordinatsystemets akser

På koordinatsystemets y-akse er \(x=0\), og på koordinat­systemets x-akse er \(y=0\).

For at undersøge om en vektorfunktion med en given parameterfremstilling indeholder skæringspunkter med koordinatsystemets akser, skal vi derfor finde eventuelle løsninger til de to ligninger:

Skæring med y-aksen:                  \(x(t)=0\)

Skæring med x-aksen:                  \(y(t)=0\)

Eksempel:   

Vi vender tilbage til den liggende parabel fra afsnit 1, se figur 9. Her er: \(x(t)=2t^2+4t-16\) og \(y(t)=t\), hvor \(-\infty < t < +\infty\).

Figur 9 Liggende Parabel

Figur 9      Liggende parabel

Skæring med y-aksen:

\(x(t)=2t^2+4t-16=0\) med løsningerne \(t=-4\) og \(t=2\), hvor \(y(-4)=-4\) og \(y(2)=2\), og dermed er skæringspunkterne \((x,y)=(0,-4)\) og \((0,2)\).

Skæring med x-aksen:

\(y(t)=t=0\) med løsningen \(t=0\), hvor \(x(0)=-16\), og der­med er skæringspunktet \((x,y)=(-16,0)\).

Har du et spørgsmål, du vil stille om Skæring med koordinatsystemets akser? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!