Geometri

I kapitlet om geometri studerer vi den 2-dimensionelle plangeometri. Vi lærer om afstandsformlen, distanceformlen samt cirklens ligning. Til sidst ser vi på skæring mellem en cirkel og en linje.