Algebra

Algebra'en er formentlig den del af matematikken de fleste har sværest ved; at løse matematiske ligninger der enten helt eller delvist består af bogstaver. Når man er vant til at regne med tal kan det at skulle gå over til at regne med bogstaver godt være svært og uoverskueligt for hvordan skal man lige forstå størrelser som \(a, a^2, b,\ldots\)? 

I følgende afsnit vil vi gennemgå regnearternes hierarki, parenteser og reduktion osv. og skrive dem op som generelle udtryk med bogstaver.