Delen af det hele

Når man skal finde en brøkdel af en størrelse, så svarer det til at gange brøken med størrelsen.

En opgave kunne lyde: En flagstang er 16 m høj. Et træ udgør \(\frac{3}{8}\) af flagstangens højde. Hvor højt er træet?

Vi skal altså finde ud af, hvor meget \(\frac{3}{8}\) (tre ottendedele) af 16 m er.

$$\frac{3}{8}\cdot 16 \ \mathrm{m}=\frac{3\cdot 16}{8} \ \mathrm{m}=\frac{48}{8}\ \mathrm{m}=\underline{\underline{6 \ \mathrm{m}}}.$$

En anden opgave kunne lyde: Hvor mange minutter er \(\frac{5}{8}\) af en time?

Der er som bekendt 60 minutter på en time. Vi skal altså finde \(\frac{5}{8}\) af 60 minutter.

$$\frac{5}{8}\cdot 60 \ \mathrm{min.}=\frac{5\cdot60}{8} \ \mathrm{min.}=\frac{300}{8} \ \mathrm{min.}$$

Den sidste brøk kan vi forkorte med 4 (da 4 både går op i 300 og i 8), og så får vi

$$\frac{300}{8} \ \mathrm{min.}=\frac{300:4}{8:4} \ \mathrm{min.}=\frac{75}{2} \ \mathrm{min.}=\underline{\underline{37{,}5 \ \mathrm{min.}}}$$

\(\frac{5}{8}\) af en time svarer altså til 37,5 minutter.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Delen af det hele? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!