Flytninger og drejninger

Flytning/forskydning

Ligesom man kan spejle en figur, så kan man også flytte den. Man parallelforskyder den ved at forskyde alle punkter lige langt i samme retning.

54

På illustrationen herover vil vi parallelforskyde figuren, så A bliver flyttet til A’.

Har man intet koordinatsystem, skal man være meget opmærksom på, at man tegner afstande og vinkler rigtigt.

I et koordinatsystem går det lettere, da man bare kan tælle/måle sig frem.

Figuren herunder er f.eks. flyttet ved at alle punkter er rykket 5 til højre og 2 op.

55

Drejning/rotation

Man kan også dreje (eller rotere) en figur om et punkt.

56

Bemærk, at hvis du roterer en figur 180 grader, så svarer det til at lave en dobbeltspejling (se evt. forrige afsnit om dobbeltspejling) i to vinkelrette linjer, der skærer hinanden i omdrejningspunktet.

57

Har du et spørgsmål, du vil stille om Flytninger og drejninger? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!