Spejlinger og perspektiv

Vi ser i dette afsnit på hvordan man spejler (både en og to gange) en figur i en linje (eller i et koordinatsystem). Vi ser på hvordan man flytter figuren fra et punkt i koordinatsystemet til et andet og hvordan man drejer en figur rundt om et punkt. Vi ser også på hvad en isometrisk tegning er, og hvordan den adskiller sig fra en arbejdstegning. Da både isometriske- og arbejdstegninger oftest tegnes i målestoksforhold ser vi også på hvad dette er. Til sidst ser vi på hvad en perspektivtegning er og hvad et forsvindingspunkt gør for sådan en tegning.