Parallellogram

Et parallelogram er en firkant, hvor siderne er parvist parallelle.

24

Man finder arealet af parallelogrammet ved at gange højden med grundlinjen.

$$A=\mathrm{højde}\cdot \mathrm{grundlinje}$$

$$A=h\cdot a$$

Grunden til at formlen ser sådan her ud er, at hvis man rykker den blå retvinklede trekant fra venstre hen til højre, så har man et rektangel, der har arealet længde gange bredde, altså \(a\) gange \(h\).

25

Har du et spørgsmål, du vil stille om Parallellogram? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!