Sinus arealformler

Standardformlen for udregning af arealet af en trekant er \(A=\frac{1}{2} \cdot \text{højde} \cdot \text{grundlinje}\). I visse tilfælde har man ikke alle de nødvendige oplysninger og man kan i stedet med fordel bruge følgende udtryk.

$$\begin{eqnarray*}
\text{Areal}=\frac{1}{2}ab\cdot\sin(C)=\frac{1}{2}ac\cdot\sin(B)=\frac{1}{2}bc\cdot\sin(A)
\end{eqnarray*}$$

Har du et spørgsmål, du vil stille om Sinus arealformler? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!