Ligninger

En ligning er groft sagt en funktion. Man kan sige, at en ligning er specialtilfælde af en funktion: En funktion beskriver en sammenhæng mellem to størrelser f.eks. hvor meget vi skal betale for løst slik som funktion af vægten. Med en ligning ønsker vi at løse problemer, hvor vi får at vide, at vi ønsker at købe for 50 kr. slik og vi så skal bestemme, hvor mange gram slik, vi kan få for 50 kr.

Hvis vi fortsætter med slik-eksemplet og forestiller os, at vi har 50 kr at købe slik for, og ønsker at købe to forskellige slags slik, som ikke koster det samme, så kan vi opstille en ligning for begge stykker slik, og så løse disse to ligninger, så vi gør mængden af slik, vi kan købe så stor som muligt.