Procenter

Procent er latin og betyder, oversat til dansk, ”per hundrede” eller hundrededele. Man angiver procent med tegnet %.

Med procent angiver man et forhold af mellem to tal, lige som brøker gør. Derfor hænger procent og brøker direkte sammen (se evt. også afsnittet om Omregning: brøk-procent-decimaltal).

Procentsatser bruges i mange sammenhænge. F.eks. til at skabe overblik ved sammenligning af tal der er komplekse for den menneskelige hjerne at holde styr på.  Dette ses ofte i medierne, hvor man f.eks. vil kunne høre, at et valg har en stemmeprocent på 72 % i stedet for at sige, at 2.482.743 ud af 3.448.254 valgte at afgive sin stemme. Procenter bruges også i f.eks. moms og skatteberegninger, hvor man bruger procentsatser generisk til at beskrive hhv. at beskrive hvor meget moms der er lagt på en vares pris og hvor meget du skal betale i skat. I disse situationer, er det meget lettere at sige, at på alle varer skal lægges 25 % moms i stedet for at skulle angive momsbeløbet for hver eneste pris man kan finde på. Det samme er gældende for vores skatteberegning.