Brøker

Vi regner med brøker, når vi ikke længere kan klare os med hele tal. Det kunne være, når vi skal dele en lagkage til en fødselsdag. Hver gæst vil få en bestemt del af lagkagen - en brøkdel.

En brøk kaldes indenfor matematikken for et "rationalt tal". Alle kommatal der kan skrives som en brøk (f.eks. 0,33, 0,5, 0,125, 0,1 osv) hører under denne kategori.

Brøker beskriver også, hvor meget af en "hel enhed" vi har, men meget mere om det i følgende afsnit.