Funktioner

Hos en købmand koster det 2 kroner at blande slik. Herudover koster det 7 kr. pr. 100 g slik. Hvor meget koster 400 gram slik? Det er et af de problemer, vi kan løse ved at opstille lineære funktioner.

En funktion er et matematisk redskab til at beskrive en sammenhæng mellem to størrelser. Der findes mange forskellige slags funktioner (lineære, kvadratiske, eksponentielle, potens, logaritmiske, osv.), men vi vil i dette afsnit kun beskæftige os med lineære funktioner. 

En funktion tegnes/afbildes/plottes desuden i et koordinatsystem der (i 2 dimensioner) består af en \(x\)- og \(y\)-akse.