Promille

Promille betyder ”per tusinde” eller tusindedele. Tegnet for promille er ‰ og ligner altså tegnet for procent (%). Man kan også angive promille ved blot at skrive promille efter tallet.

Promille er blot en finere inddeling end procent – en faktor på 10 gange. Dvs. 20 % bliver til 200 ‰ og 0,3 % bliver til 3 promille. Regnereglerne i procent, kan også bruges med promille, blot med den ændring, at man skal bruge 1000 i stedet for 100%.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Promille? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!