Perspektivtegning

Forestil dig, at du kigger ind i en åben kasse bestående af kvadrater.

Kvadratet tættest på (åbningen) vil se større ud end kvadratet længst væk (bagvæggen).

Hvis man forlænger de fire linjer, der adskiller de resterende fire sider, ser det ud som om de mødes et sted. Dette kaldes forsvindinspunktet.

 14

Når man tegner i perspektiv, vil alle parallelle linjer mødes i det samme punkt. Det kaldes forsvindingspunktet.

Når man tegner et motiv, kan man selv bestemme, hvor man tegner forsvindingspunktet, men det har stor betydning for, hvilket perspektiv, man ser billedet fra.

 15

Her er samme motiv tegnet, men med tre forskellige forsvindingspunkter

Har du et spørgsmål, du vil stille om Perspektivtegning? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!