Trigonometri

Dette afsnit handler om trekantsberegninger. Denne matematiske disciplin betegnes trigonometri. Til at beregne sidelængder og vinkler i trekanter bruger man funktionerne cosinus, sinus og tangens.