Women deliver

I denne uge afholdes konferencen Women Deliver i København. Konferencen sætter fokus på kvinder og pigers sundhed, rettigheder, uddannelse og mulighed for at bidrage til samfund over hele verden.

Women 2

Kvinders uddannelsesniveau er afgørende for, hvordan samfundet hænger sammen, og at investere i kvinders uddannelse er en god forretning, der eksempelvis både mindsker børnedødeligheden og øger bruttonationalproduktet for udviklingslande.

Women 1

Alligevel er der 34 millioner unge kvinder, der i følge deres alder skulle have gået i "lower secondary school", der ikke går i skole. Årsager hertil kan være fattigdom, lang afstand til skolen, mangel på hygiejneprodukter ifm. menstruation, (tvangs-)ægteskab, graviditet og prioritering af drenges uddannelse.

Det koster cirka 94 milliarder kroner at sende de 34 millioner unge kvinder i skole i et år, og for hver kvinde vil det betyde, at de indtægter, hun kan forvente at få senere i livet, stiger med mellem 15 og 25 %. 

Women

94 milliarder kroner svarer til, hvad man kunne indsamle på et år, hvis alle børn i USA, der gør i offentlig skole (primary eller secondary school) gav cirka 5 kroner om dagen.

Sådan har vi regnet det ud: 

Det koster 416,9$ om året at sende et barn fra et udvekslingsland i skole. Vi udregner, hvor meget det koster at sende 34 millioner kvinder i skole:

$$34.000.000 \mathrm{kvinder}\cdot 416,9 \mathrm{$/år/kvinde}= 14.174.600.000 \mathrm{$/år}$$

Det vil altså koste lidt over 14 milliarder dollars at sende disse kvinder i skole i et år. Vi udregner, hvor meget det svarer til i kroner, udfra at dollarkursen er på 664 kr./100$, så 1 dollar svarer til 6,64 DKK:

$$14.174.600.000 \mathrm{$/år} \cdot 6,64 \mathrm{kr./$}= 94.119.300.000 \mathrm{kr.}$$

Det vil altså koste ca. 91 milliarder kroner.

Women 3

I efteråret forventede man, at 50,1 millioner børn i USA gik i offentlig skole (primary og seondary school). Vi udregner, hvor meget de hver især skulle betale, for at de 34 millioner teenagere kunne gå i skole i et år:

$$\frac{94.119.300.000 \mathrm{kr./år}}{51.000.000 \mathrm{elever}}=1845,5 \mathrm{kr./år/elev}$$

Vi udregner, hvad det vil koste om dagen: 

$$\frac{1845,5 \mathrm{kr./år/elev}}{365\mathrm{dage/år}} = 5,1 \mathrm{kr./elev/dag}$$

Women 4

Det vil sige, at hvis hver amerikansk elev gav gennemsnitligt 5,1 kroner om dagen, ville de kunne finansiere at 34 millioner teenagere i udviklingslande kunne gå i skole i et år.

Kilder:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/images/2011/girls-factsheet-en.pdf

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/04/Deliver_for_Good_Campaign_Brief_6.pdf

http://www.who.int/pmnch/media/press_materials/pr/2013/adolescent_girls_post2015.pdf

http://www.unicef.org/media/media_58417.html

http://www.valutakurser.dk/

http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child

http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=372

Har du et spørgsmål, du vil stille om Women deliver? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!