Danmark spiser sammen

Folkebevægelsen mod ensomhed står for konceptet Danmark spiser sammen, der to gange om året i en uge ad gangen skal hjælpe med at bekæmpe ensomhed, ved at opfordre folk til at spise sammen med nogen de normalt ikke ville spise med. Over hele landet kan man oprette måltider, eller finde måltider at deltage i, på deres hjemmeside

Selvom navnet er Danmark spiser sammen, er det desværre ikke hele Danmark, der spiser sammen. Men hvad hvis vi gjorde? Hvad hvis vi samlede hele Danmarks befolkning, til én stor langbordsmiddag? Vi har regnet på, hvor langt det bord så skulle være - både med og uden corona-afstand. 

Hele Danmark til bords

Med de nuværende coronarestriktioner, skal man holde mindst 1 meters afstand til hinanden. Derudover anbefales det ikke at sidde direkte overfor hinanden. Vi regner med, at en person cirka optager en halv meter, og så skal der være en meter mellem to personer, der sidder ved siden af hinanden. På de anden side af bordet, sidder alle forskudt, så man ikke sidder direkte overfor nogen. En sådan bordplan kunne se således ud:

Her kan vi se, at vi kan dele bordene op i mindre borde, med 4 personer ved hver. Disse borde vil være 3 meter lange. For at finde ud af, hvor mange borde, vi skal bruge, kan vi dividere Danmarks befolkning med 4, og runde op til nærmeste hele tal:

$$ \frac{5837213}{4} = 1459303,25 \approx 1459304 $$

Vi skal bruge 1.459.304 af vores 4-mandsborde. De borde er 3 meter lange, altså 0,003 km. Derfor ganger vi antallet af borde med længden i kilometer:

$$ 1459304 \cdot 0,003 \mathrm{km} = 4378\mathrm{km} $$

Med 1 meters coronaafstand mellem hver person, må vi altså stille et bord op, der er 4378k langt! Det svarer til et bord, der når tværs over hele USA - fra New York City til Los Angeles er der 4490km.

Lad os prøve at se, hvor langt et bord vi får brug for, hvis vores gæster ikke behøver at holde 1 meters afstand. Nu regner vi bare med, at hver person skal bruge 60 cm bordplads at sidde ved. Nu må man også gerne sidde direkte overfor hinanden, så på 60 cm sidder der nu to personer. Det betyder, at vi skal beregne 30 centimeters bord til hver gæst. 30 cm svarer til 0,0003 km, og det er det vi nu ganger vores befolkningstal med:

$$ 5837213 \cdot 0,0003 \mathrm{km} = 1751\mathrm{km} $$

Vi har altså mere end halveret bordets længde - men det er stadig et ganske langt bord. Hvis vi lader bordet starte i Skagen, vil det nå helt til Milano i det nordlige Italien. Der er 1704 km fra Skagen til Milano.

Det kan altså desværre ikke lade sig gøre, at invitere hele Danmark til langbordsmiddag indenfor landets grænser - men man kunne selvfølgelig stille bordene op ved siden af hinanden.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Danmark spiser sammen? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!