Køernes Fest

Der er matematik i: Økodag 2015

På søndag d. 19. april er det Økodag. Her bliver køerne lukket ud på marken efter en lang vinter i stalden. Det markeres med gårdbesøg, hvor man vil kunne opleve køerne spjætte rundt på marken i kådhed over at være kommet ud i solen og den friske luft.  Køerne bliver på marken fra 19. april til 1. november, hvis vejret tillader det. I den periode går køerne på græs 4,7 gange så langt som køer i løsdrift (stald). De køer der lukkes på græs tilbagelægger i udesæsonen 780 km eller hvad der svarer fra turen fra København til Prag! Så der er masser af motion i vente for de glade køer.

Rute København Til Prag

Sådan har vi regnet den ud:

Malkekøer på græs tilbagelægger 2-6 km dagligt, mens køer i løsdrift/stald går 600-800 m.

Så mange dage er køerne på græs om året:

19. april til 1. november. Det svarer til

30-19+31+30+31+31+30+31=195 dage på græs.

Gennemsnitsdistance pr. dag for køer på græs:

2+6/2=4km

Distance i udesæsonen for køer på græs:

195 dage * 4 km/dag = 780 km

Gennemsnitsdistance pr. dag for køer i løsdrift:

600m+800m/2=700m=0,7km 

Distance i samme periode for løsdrift:

195dage*0,7 km/dag = 136,5 km

Hvor meget længere går koen på græs i udesæsonen end når den går i løsdrift?

780 km – 136,5 km = 643,5 km, 

643,5 km / 136,5 = 4,714 gange så 471 % eller 4,7 gange så langt

Hvis hver ko tilbagelægger 4 km i gennemsnit pr. dag, vil den efter 195 dage have bevæget sig 780 km på udesæsonen. Hvis malkekoen havde gået inde i samme tidsrum havde den bevæget sig 136,5 km. Koen der har været på græs har altså bevæget sig 4,7 gange længere ved at være på græs.

780 km svarer til turen fra København til Prag. Den tur er i følge http://www.ruteplanner-afstand.com/ruteplan, 784 km.

Kilder:

https://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Stalde/Kvaegstalde/Sider/DanskeAnbefalinger4udgave.pdf

http://økodag.dk/info-om-oekodag/info-foer-gaardbesoeg/

http://www.ruteplanner-afstand.com/ruteplan

Har du et spørgsmål, du vil stille om Køernes fest? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!