Tilbud på McDonald's (4.-6. klasse)

Denne #DerErMatematikIAlt-artikel er skrevet, så den kan læses af elever i 4.-6. klasse. Det er en omskrivning af en af vores tidligere artikler fra 2016, der har et matematikniveau svarende til udskolingen, som du kan læse her

McDonald's Danmark lagde engang et billede op med et regnestykke, så kunderne selv kunne regne ud, hvad tilbudsprisen på deres Big Mac var. Billedet kan ses her. Tilbudsprisen var 25 kroner, men deres regnestykke er lidt kompliceret, så vi har lavet et nyt, der giver samme resultat:

$$ 10 \cdot 3 - 2\cdot 3 +1 = 25 $$

Når man laver regnestykker, hvor der indgår flere forskellige regneoperationer (for eksempel både gange og plus/minus), er det vigtigt, at man kender til regnearternes hieraki. Hierarki betyder en form for rangordning, altså hvad der er vigtigst. Med regnearternes hierarki mener man, hvilke regneoperationer, man skal udføre først. Hvis ikke man gør det i den rigtige rækkefølge, kan man nemlig risikere at komme frem til et resultat, der ikke passer. Trekanten her viser, hvordan hierarkiet for gange, dividere, plus og minus er:

Trekanten skal læses oppefra og ned. Det betyder altså, at hvis dit regnestykke har gange- eller dividertegn, er det dem, du skal se på først. Først når du har udført alle multiplikationer (gangestykker) og divisioner, kan du gå videre i hierakiet. Under gange og dividere står plus og minus, så det er det sidste, du skal udregne. 

Hvis vi går tilbage til vores regnestykke:

$$ 10 \cdot 3 - 2\cdot 3 +1 = 25 $$

så kan vi se, at der er to gangetegn, et plustegn og et minustegn. Vi ved nu, at vi skal starte med at gange. Vi ser på regnestykkerne skrevet med rødt:

$$ \color{red}{10\cdot 3} - \color{red}{2\cdot 3} +1 = 25 $$

De to gangestykker skrevet med rødt giver \( 10 \cdot 3 = 30 \) og \( 2 \cdot 3 = 6 \). Det kan vi skrive ind i regnestykket:

$$ \color{red}{30} - \color{red}{6} +1 = 25 $$

Nu er der kun plus og minus tilbage, hvilket betyder, at vi bare kan regne det ud fra en ende af:

$$ 30 - 6 +1 = 25 $$

$$ 24 +1 = 25 $$

$$ 25 = 25 $$

Vi kommer altså frem til det rigtige svar, ved at følge regnearternes hieraki. Hvis du kom let igennem dette regnestykke, og gerne vil have noget mere udfordring, kan du læse vores oprindelige artikel fra 2016: Tilbud på McDonald's.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Big Mac på tilbud? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!