Hop på cyklen - det er godt for dig!

2018 er officielt året, hvor over halvdelen af danskerne er overvægtige.
Antallet af overvægtige er stigende, og det ser ikke ud til, at den udvikling er ved at vende.

Flere organisationer arbejder på, at vende den udvikling. En af dem er Cyklistforbundet, som bl.a. står bag kampagnerne
"Vi Cykler til Arbejde" og "ABC - Alle Børn Cykler". Cykling er god motion, fordi det sætter gang i kredsløbet og nogle af de større muskelgrupper.

Chokolade i store mængder 

Problemet med overvægt opstår, fordi vi spiser meget mere end vi forbrænder. 

MEN: Hvis alle danskere hver dag kun spiste, hvad kroppen forbrænder, og kombinerede dette med cykling, ville alle kunne spise næsten 13 store plader chokolade om året med god samvittighed. 

Vi har nemlig regnet på, hvor meget vi danskere forbrænder ved at hoppe på cyklen: Den gennemsnitlige københavner forbrænder 2,8kg fedt på at cykle hvert år. Den gennemsnitlige dansker udenfor København forbrænder lidt mindre: 1,91kg fedt på cykling om året. Og det svarer til de mange gode plader chokolade.

Der er da et regnestykke, der er til at forholde sig til.

Sådan har vi regnet

I Københavns kommune bliver der cyklet 1,4 mio km hver dag. I 2017 boede der 602 481 personer i Københavns kommune.  Vi finder gennemsnittet for den enkelte københavner

$$ 1.4\cdot 10^6 \, \mathrm{km/dag} \cdot 365\, \mathrm{dage} /602481\, \mathrm{personer} = 848.2 \, \mathrm{km/person} $$

Ifølge Cyklistforbundet kan man udregne forbrændingen pr. kilometer cyklet med følgende ligning

$$ \text{kropsvægt i kg} \cdot \text{km cyklet} \cdot 0.33 = \text{kcal forbrændt} $$

Hvis vi antager, at en gennemsnitlig person vejer 70kg forbrænder en københavner  derfor

$$ 70kg \cdot 0.33 \cdot 848.2km = 19593.4 \, kcal $$

Nu kan mængden af fedt, der forbrændes ved cykling, findes, da 1kg fedtvæv svarer til ca. 7000 kcal

$$ \frac{19593.4kcal}{7000\frac{kcal}{kg \, fedtvæv}} = 2.8\mathrm{\, kg\,  fedtvæv} $$

Vi har lavet nogenlunde samme beregning for hele landet på baggrund af en undersøgelse lavet af DTU om danskernes cyklevaner. Undersøgelsen viser, at hver dansker i gennemsnit cykler 0,46 cykeltur om dagen på 3,46km. Vi har fundet antallet af km på et år som

$$ 3.46km \cdot 0.46 \mathrm{\, cykelture/dag} \cdot 365 \mathrm{\, dage} = 580.9km $$

Vi kan nu finde energiforbruget for den gennemsnitlige dansker.

$$ 70kg \cdot 0.33 \cdot 580.9km = 13418.8 \, kcal $$

Og nu til chokoladen ...

En stor plade chokolade på 200g indeholder ca. 1040kcal. Ved at kaste sig på cyklen hver dag, vil en gennemsnitsdansker altså kunne forbrænde

$$ \frac{13418.8 kcal}{1040kcal} = 12.9  \mathrm{\, plader\, chokolade} $$

Bare ved at cykle 3,5km om dagen hele året, kan du altså spise 13 plader chokolade med god samvittighed.

Holder du derimod lidt igen og nøjes med 4 plader chokolade, kan du se frem til at tabe dig en smule. Og det ser ud til, at vi danskere kunne have godt af.


 

OBS: Vi har antaget, at en gennemsnitsperson vejer 70kg. Husk at dette er på tværs af køn. Man skal også tænke over, at en tung person vil forbrænde mere end en let, selvom de tilbagelægger samme distance. Vi har derfor lavet en række forsimplinger.

Kilder: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/2017_befolkning.pdf
http://www.cykelogi.dk/cykling/kalorieforbrug-ved-cykling
https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/tu-udgivelser/faktaark-om-cykeltrafik-i-danmark-2014
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/overvaegt

Har du et spørgsmål, du vil stille om Hop på cyklen - det er godt for dig!? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!