Julebryg

Vi har regnet på, hvor hurtigt den første sne falder i Tuborgs karakteristiske reklamevideo. Vi vil nemlig se, om det er realistisk i forhold til virkelighedens snefnug. I et studie udført i de schweiziske alper, målte forskerne på cirka 40.000 snefnug. De konkluderer, at de falder med mellem 1 og 2 meter pr. sekund, afhængig af bl.a. strukturen.  

Vi kan efter vores undersøgelse konkludere, at sneen i reklamen falder med en hastighed på 1,2 m/s - en meget realistisk hastighed. 

Sneen Falder

Vi har taget tid på, hvor længe 10 snefnug var om at dale ned i videoen:

Snefnug 

Dale ned-tid 

 1 2,81s
2,96s 
4,88s 
2,92s 
3,74s
4,47s 
5,27s 
3,35s 
4,63s 
10  4,54s

Vi udregner gennemsnittet af tiden: 

2,81s + 2,96s + 4,88s + 2,92s + 3,74s + 4,47s + 5,27s + 3,35s + 4,63s + 4,54s = 39,5 s

$$\frac{39,5s}{10} = 3,95 s$$

Hastighed er defineret som afstand pr. tid. Nu har vi udregnet tiden - vi mangler bare at finde ud af, hvor langt snefnuggene daler.

Vi har estimeret højden af ølbilen til 230 cm på baggrund af dette billede:

Julebryg1 (1)

Vi har lavet et print af et stillbillede fra videoen for at kunne estimere, hvor langt snefnuggene falder i forhold til højden på ølbilen:

Sneen Falder 2

Her er lastbilen 8,5 cm høj: 

$$ 230 \mathrm{cm} / 8,5 \mathrm{cm} = 27 \mathrm{cm}$$

Det vil sige, at 1 cm på tegningen svarer til 27 cm i virkeligheden:

På tegningen er rensdyret 5,5 cm i skulderhøjde, hvilket svarer til:

5,5 cm· 27 = 148,5 cm i virkeligheden.

Rensdyrrets proportioner stemmer formentlig ikke helt overens med virkeligheden; nakken er nærmest ikke-eksisterende, men da et rensdyr bliver normalt mellem 87 cm og 140 cm høje i skuldermål, konkluderer vi, at vores estimat er fint.

På tegningen falder snefnuggene cirka 17,5 cm, hvilket svarer til 17,5 cm· 27 = 472,5 cm, dvs. 4,725 m.

Snefnuggene daler altså ned med en hastighed på: 

$$\frac{4,725m}{3,95s} = 1,196 m/s$$

De snefnug, vi ser i reklamen, daler altså ned med en realistisk hastighed i forhold til de 40.000 snefnug, der blev undersøgt i studiet.

Kilder

Fall velocity of snowflakes of different riming degree and crystal types (Barthazy, E og Schefold, R.), Atmospheric Research, Nov, 2006, Vol.82(1-2), p.391(8) 

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Zoologi/Hovdyr,_elefanter_og_klippegr%C3%A6vlinger/rensdyr

https://www.youtube.com/watch?v=bMTkGzy6-yo

Har du et spørgsmål, du vil stille om Julebryg? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!